חישוב ספרת ביקורת של מספר תעודת זהות ישראלי

כדי להמציא מספר תעודת זהות ישראלית חוקית, מלאו 8 ספרות בטופס להלן. ספרת הביקורת תופיע באופן אוטומטי.

הקש מספר תעודת זהות