כמה מקומות חניה לנכים יש?

Thursday, June 14th, 2012

image

נחשו נא בבקשה כמה מקומות חניה לנכים יש בצד הכביש, כי העיריה כנראה לא כל כך בטוחה…


Spam prevention powered by Akismet