אם אינך מרוצה מהתשבץ, לחץ על כפתור "ההצעה הבאה" כדי לבחון אפשרויות נוספות לסידורו.
חדש: התשבץ קשה מדי לפתרון? הקלק על אותיות כדי להפכן לאותיות רמז.
               

קובץ זה מכיל תמונה וקטורית של התשבץ. השימוש בפורמט זה, EMF, שכיח במיוחד בתוכנות של מערכת ההפעלה "חלונות". הקובץ ניתן לפתיחה גם באמצעות OpenOffice.

קובץ זה מכיל גם תמונה וקטורית של התשבץ, וגם את מלל הגדרות התשבץ. הקובץ ניתן לפתיחה באמצעות מעבדי תמלילים נפוצים, למשל "וורד". גם מעבד התמלילים של חבילת OpenOffice מסוגל לפתוח קובץ זה.

קובץ זה מכיל תמונה וקטורית של התשבץ. פורמט זה, SVG, הוא כנראה התקן המקובל ביותר כיום לתמונות וקטוריות, והוא נתמך ע"י תוכנות רבות, למשל Inkscape.

גרסה זו זהה לחלוטין לזו המתקבלת בלחיצה על כפתור "הצג גרסה להדפסה". אם יש לך אתר אינטרנט אישי, תוכל לפרסם בו קבצים כאלה.

1
ש
ל
ח
א
ת
ע
2
מ
י
ס
3
ר
4
פ
כ
א
ו
ה
ש
ר
ב
ה
5
ג
י
ר
ש
ו
6
ק
ו
מ
ו
7
נ
י
ז
מ
נ
ל
ג
ת
ל
8
פ
9
א
ר
ב
ד
ה
10
א
ו
ב
י
ר
י
ס
ג
11
ב
ר
י
ה
12
מ
י
ס
ר
13
פ
ת
ר
ו
נ
ה
ת
ש
ב
צ
ש
י
כ
ו
14
כ
ח
ו
ל
ו
ל
ב
נ
ה
בעל התשבץ: anatzk.
צעד 1: תוכן

הקלד את המלים שמהן יורכב התשבץ. הקלד כל מילה בשורה נפרדת, ואת הגדרת המלה, אם ישנה כזו, הקלד בהמשך השורה לאחר שהפרדת בינה לבין המלה בקו מפריד. לנוחיותך מוצבת כאן דוגמה. לדוגמאות נוספות.

הערה: אם רצונכם שיופיע בתפזורת ביטוי בן יותר ממלה אחת, הקלידו אותו כרגיל. למשל "ארץ ישראל". אין צורך להקליד "ארצישראל".
צעד 2: סוג
איזה סוג של תשבץ ליצור?

 
כיוונים אפשריים בתפזורת:
הפוך מהמלים בתפזורת.
צעד 3: מראה
גודלו המקסימלי של התשבץ:
גודל התפזורת: על
גודל משבצות התשבץ:
מאפייני הצל
רוחק:
חדות:
בהירות:

דוגמה

ת ש ב צ י מ
הערה: הסתרת המספרים מאפשרת לכם ליצור תשבץ הרכבה. במקרה זה כנראה גם תרצו להסתיר את ההגדרות ולהציג את אוצר המלים ממוין "לפי מספר האותיות".
ממוין
צעד 4: כיתוב
כותרת ראשית:
כותרת משנית:
כותרת ההגדרות האופקיות:  
כותרת ההגדרות האנכיות:
כותרת ההגדרות (כשאין חלוקה):
כותרת שלישונית:
כותרת אוצר המלים:
כותרת קבוצת מלים שוות אורך:

שאלות ותשובות

מלות מפתח: בניית תשבץ. בנייה תשבצים. חיבור תשבצים. לבנות תשבץ.