שאלות ותשובות

יצרתי תשבץ אבל הוא לא ממש יפה. התשבצים המופיעים בעיתונים יפים הרבה יותר!

מחולל התשבצים יוצר "תשבצי שלד", לא תשבצים מרובעים מלאים. תשבצים כאלה מכילים רק את המלים שאתה מקליד. התשבצים המופיעים בעיתונים אינם נתונים למגבלה כזו: הם עשויים להכיל כל מילה שהיא, ולכן יוצר התשבץ יכול ליצור תמונת מרובע מלא ויפה.

נכון שתשבץ הנוצר ע"י אדם הוא יפה יותר, אך כל מטרתו של מחולל התשבצים היא לאפשר לך להפיק תשבץ בקלות ובמהירות.

יצרתי תשבץ גדול, וכשאני מדפיס אותו הוא לא נכנס בדף אחד. אני ממש מצוברח!

הנה כמה טיפים להדפסת תשבצים גדולים, ולהדפסה בכלל:

 1. כל הדפדפנים המודרניים מאפשרים, בחלון התצוגה המקדימה (print preview), להקטין/להגדיל את החומר המודפס לפני שליחתו למדפסת. הקטן את החומר עד שכולו יכנס בדף אחד.

  שים לב: אם הגדרות המלים לא נכנסות כולן בדף הראשון, הן תעבורנה כולן לדף השני (זאת כדי למנוע את המצב הלא-רצוי בו ההגדרות מתפצלות לשני דפים). (ניתן לבטל את ה-feature הזה על ידי ניקוי תיבת הסימון "הדפס את ההגדרות בדף חדש אם ...", אך אין סיבה ממשית לעשות זאת.) לעתים מספיק להקטין את הכתוב רק במעט כדי שהן אכן תכנסנה בדף הראשון.

 2. נסה הדפסת Landscape במקום Portrait (במקרה כזה תרצה כנראה גם להציג את ההגדרות "מימין לתשבץ").
 3. שים לב לתפריט "גודל משבצות התשבץ" (מצוי ב"צעד 3"), באמצעותו תוכל להקטין את הכתוב.
 4. אולי תרצה לסמן את "הצג את ההגדרות בצורה קומפקטית".
 5. בהגדרות ההדפסה, בתכנת הדפדפן, הקטן את רוחב השוליים (אפשר אף לצמצם אותם לגמרי). כך הם לא יגזלו שטח יקר.
 6. שים לב שבתפריט "גודלו המקסימלי של התשבץ" מצויות מידות כמו "25 על 35", בהן הרוחב קטן מהגובה. מידות אלה טובות להדפסה משום שרוחב הדף קטן מגובהו. (מידות אלה מסומנות בכוכבית.)
 7. את הכיתוב עבור "כותרת ראשית" ו/או "כותרת משנית" אפשר להותיר ריק: כך נחסוך סנטימטרים נוספים.
 8. אין צורך ממש להדפיס כדי לבחון את טיב התוצאה: ניתן להשתמש בפקודת "תצוגה מקדימה" של הדפדפן.
 9. לסיום, ישנם הבדלם ניכרים בדרך בה דפדפנים שונים מדפיסים. נסה להדפיס באמצעות דפדפן אחר; למשל, נסה את דפדפן פיירפוקס או את אופרה.

התשבץ (או התפזורת) שיצרתי קשה מדי לפתרון! מה לעשות?

אתה יכול לחשוף חלק מהאותיות בתשבץ (או בתפזורת). אותיות כאלה נקראות אותיות רמז. פשוט הקלק על האותיות אותן אתה רוצה להפוך לאותיות רמז (או להסתירן שוב). האותיות האלה תמיד תוצגנה בגרסה להדפסה.

(את ההקלקה עליך לעשות בדף בו אתה בונה את התשבץ, לא בגרסה להדפסה.)

טיפ: אם תשמור את התשבץ, גם אותיות הרמז ישמרו איתו. כך לא תצטרך לסמנן שוב ושוב לפני כל הדפסה.

מהו "תשבץ הרכבה"?

תשבץ הרכבה הוא "תשבץ חסר הגדרות, שנתונות לידו כל המילים והפותר צריך לשבץ אותן במקומות הנכונים כשהוא מתאים את המילים למקומן על פי אורכן ועל פי הצטלבותן." (מתוך ויקיפדיה; ראו גם באנגלית). ראו דוגמה.

כדי ליצור תשבץ כזה:

בתשבץ שנוצר יש מלה יתומה: מלה בפינת התשבץ שאינה מחוברת לשאר המלים. לעתים יש מספר מלים כאלה ולעתים אותן מספר מלים מחוברות ביניהן ויוצרות כעין "אי". למה זה קורה ואיך למנוע זאת?

התשובה הקצרה: לחץ על כפתור "ההצעה הבאה" עד שתגיע לתשבץ כלבבך.

התשובה הארוכה: מחולל התשבצים שואף לסדר את המלים כך שכולן תהיינה מחוברות, אך לא תמיד זה אפשרי. למשל, אם המשתמש מספק שלוש מלים: "בלון", "ברדק" ו"חצב", לא ניתן יהיה לחבר ביניהן, משום שהאות המשותפת לשלושתן היא האות בי"ת, ואולם, מכיוון שרק שתי מלים יכולות להתחבר בנקודה מסוימת, המלה השלישית תיוותר בודדה.

במקרים כאלה – כאשר מלה לא יכולה להתחבר למלים הנמצאות כבר על לוח התשבץ – המחולל בכל־זאת מציב אותה על הלוח אך בנפרד מהמלים האחרות. אמנם, המחולל יכול היה לוותר על המלה הזו לגמרי, אך הנחתי שהמשתמש יעדיף כך.

יש מספר סיבות למצב. ראשית, כפי שכבר הודגם, ייתכן שהמלים שהזין המשתמש אינן אופטימליות. שנית, מצב ברירת המחדל של "תשבץ שלד" הוא לא לאפשר למלים לשכב זו לצד זו. במצב ברירת מחדל זה, אם יזין המשתמש, לדוגמה, את המלים "בלון", "ברדק" ו"לחם", גם אז לא יוכל המחולל לחבר את המלים, כי האפשרות היחידה לכך היא כאשר המלים "ברדק" ו"לחם" צמודות זו לזו. לכן, אחת הדרכים לפתרון הבעיה היא לאפשר למלים לשכב זו לצד זו גם ב"תשבץ שלד" (תיבת הסימון מופיעה מתחת להגדרת סוג התשבץ). סיבה נוספת למלים יתומות היא מגבלה על גודל התשבץ: אם נגביל את התשבץ לגודל מסוים, המחולל עלול לא להצליח להכניס מלה מסוימת כך שגם תהיה מחוברת אל מלה אחרת וגם שלא תגרום לחריגה ממגבלת הגודל, ואז הוא עשוי להכניס אותה בפינת התשבץ, מקום בו היא לא תחייב את הגדלתו. כדי למנוע מצב זה, נסיר את המגבלה על גודל התשבץ.

שיטה יעילה נוספת למניעת "איים" ומלים יתומות היא להוסיף לתשבץ מלה ארוכה במיוחד (כגון פתגם קצר) כדי שיהיה למלים במה להתלות. למשל, אם בתשבץ שלנו מצויה המלה "חיפזון", נשנה אותה ל"החיפזון מהשטן". אגב, זו אחת הסיבות לכך שתשבצים באנגלית יפים יותר מתשבצים בעברית ובערבית ("יפים", דהיינו, שהמלים מחוברות זו לזו ביותר נקודות): משום שמלים באנגלית הן, בממוצע, ארוכות יותר (ולכך יש יתרון במיוחד כאשר בחרנו לא לאפשר למלים לשכב זו לצד זו).

כדי לבדוק את ההשפעה שיש למלה מסוימת על תמונת התשבץ ושלמותו נהפוך אותה זמנית להערה ע"י הקדמתה בתו "#".

בתשבץ שנוצר לא נכללו כל המלים שסיפקתי. מה לעשות?

שלוש אפשרויות: או שתלחץ על כפתור "ההצעה הבאה" עד שתגיע לתשבץ המכיל את כל המלים (או, לכל הפחות, את המלים שחשוב לך שיופיעו בתשבץ), ו/או שתקל בהגבלת גודלו של התשבץ, ו/או שתסמן את "אפשר למלים לשכב זו לצד זו". כעקרון, אם אין מגבלה על גודלו, המחולל יכניס כל מלה לתשבץ.

הסתכלתי בתשבץ הדוגמה "ליום נישואים", וזה הרי ברור שמי שהתשבץ מיועד אליו לא יצליח לפתור אותו! תשבץ שלד אולי מתאים לחזרה על אוצר מלים, אבל בוודאי לא מעבר לכך!

זה נכון, אך מחולל התשבצים יכול ליצור גם תשבצי תפזורת. אם התשבץ לא יהיה גדול מדי (למשל, לא יותר מ"10 על 10"), זו תהיה חוויה מהנה לאתר את המלים ולשייך אותן להגדרות. נסה ותיווכח.

גישה אחרת לפתרון הבעיה הזו, של תשבץ קשה במיוחד, היא לבקש מהמחולל להציג את אוצר המלים.

הקלדתי כותרת ראשית וכותרת משנית וכותרת שלישונית אך הן אינן מופיעות בדף.

הן מופיעות רק בגרסת ההדפסה כדי לא לגזול שטח מסך.

אני רוצה שהתשבץ המודפס ישתרע על פני כל הדף. אך תחת זאת הוא מתרכז בראש הדף.

הצעות:

יתכן שהתשבץ שלך מתאים יותר להדפסת Landscape מאשר Portrait.

שים לב לתפריט "גודל משבצות התשבץ" (מצוי ב"צעד 3"), באמצעותו תוכל להגדיל את התשבץ.

ניתן להכניס שורות ריקות במקומות שונים בדף כדי "לפזר" את חלקי התשבץ: כל תו "_" המוקלד בכל אחת משש הכותרות ("צעד 4: כיתוב") יהפך לשורה ריקה. למשל, את הכותרת הראשית "תשבץ בעלי חיים" תוכל להקליד "____תשבץ בעלי חיים" כדי "להוריד" את התשבץ מטה בדף. את "מאוזן" ו"מאונך" תוכל להקליד "___מאוזן" ו"___מאונך", וכו'.

רשימת המלים שלי, והגדרותיהן, נמצאת בקובץ Excel. המלים הן בעמודה אחת, והגדרותיהן בעמודה נוספת. האם אני יכול להזין את הרשימה הזו אל מחולל התשבצים?

כן! מחולל התשבצים מתייחס גם אל התו TAB כמפריד בין מלה להגדרתה. פשוט העתק (copy) את שתי העמודות והדבק (paste) אל תיבת הטקסט של מחולל התשבצים. כאשר תוכנות "גליון חישובים אלקטרוני" מעתיקות נתונים (copy) אל ה-clipboard הן שותלות תו TAB בין העמודות.

איך אני יכול לשמור את התשבץ?

תלוי למה כוונתך ב"לשמור את התשבץ". אנשים שונים מבינים זאת בדרכים שונות.

אתה יכול לשמור את התשבץ על האתר בלחיצת כפתור. הדבר מאפשר לך להמשיך לעבוד על התשבץ בזמן אחר, ואף ממחשב אחר. לכל תשבץ שמור כזה יש כתובת ("קישור") משלו, אשר תוכל לשלוח לחברים או לפרסם באתר האינטרנט שלך.

אם אתה משתמש אנונימי, כפתור השמירה נקרא "צור קישור":

 [<< ההצעה הקודמת] [הצג גרסה להדפסה] [גרסות נוספות] [צור קישור] [ההצעה הבאה >>]

אם יש לך חשבון באתר (חינם), ואתה מחובר, כפתור השמירה נקרא "שמור":

 [<< ההצעה הקודמת] [הצג גרסה להדפסה] [גרסות נוספות] [שמור] [ההצעה הבאה >>]

לפתיחת חשבון באתר יש מספר יתרונות:

 1. התשבצים שלך לא ימחקו אוטומטית תוך 90 ימים.
 2. תוכל לעדכן את התשבצים שלך והקישור אליהם לא ישתנה. כלומר, אתה יכול לשפר את התשבץ שלך אחרי שכבר הפצת קישורים אליו ברחבי האינטרנט: הקישורים יוליכו אל התשבץ המעודכן. משתמש אנונימי אינו נהנה מאפשרות זו: כל לחיצה על הכפתור "צור קישור" יוצרת תשבץ חדש ולכן גם כתובת חדשה.
 3. אתה מקבל קרדיט על היצירה שלך: מתחת לתשבץ מופיע שמך, ואם מישהו יוצר תשבץ המבוסס על התשבץ שלך, מתחת לתשבץ שלו יופיע קישור אליך.

כאמור לעיל, לאנשים שונים יש כוונות מאוד שונות כשהם אומרים "לשמור את התשבץ". הנה כמה הצעות אחרות:

אני רוצה לפרסם את התשבץ שיצרתי בחוברת / ספר / עיתון / אתר / סרטון. האם אני צריך לתת לך קרדיט? האם יש תנאי שימוש?

אתה יכול להשתמש בתשבץ הנוצר ללא כל הגבלה. אינך צריך לתת לי קרדיט, אפילו אם זו חוברת שאתה מוכר בכסף. אינך צריך לציין את שם האתר או את כתובתו.

אני משתמש בדפדפן "מוזילה" והתשבץ שאני מדפיס יוצא מעוות!

בדפדפן "מוזילה" עדיין ישנם באגים רבים בכל הקשור להדפסה בעברית. השתמש בדפדפן אחר. זו איננה הבעיה היחידה בדפדפן זה: קווי הגבול של ריבועי התשבץ – עוביים אינו אחיד. זהו עוד באג ב"מוזילה" שעדיין לא תוקן. ככלל, אם אתה משתמש במוזילה, הקפד לעדכן אותו לעתים קרובות, כי באגים רבים מתוקנים בכל גרסה שיוצאת.

למה הדפים מנוסחים בלשון זכר?

כל הכתוב כאן מכוון לבני שני המינים, כמובן. בשפה העברית לשון זכר היא גם לשון ניטרלית.