אני מאוד סקפטי

כבר כמה זמן שאני מתעדכן (בעיקר בהשפעת אחיי) בדיון המתחולל בארה”ב בקרב “חושבים חופשיים” (שלא לומר, “אתאיסטים” חס וחלילה) על הנושאים של חינוך לחשיבה ביקורתית לעומת חינוך לדת – וכל מה שהולך מסביב ובעיקר אבולוציה נגד בריאתניות 1.

עד עכשיו הסתכלתי על זה בצורה מאוד משועשעת – מה חושבים להם האמריקאים האלה עם השטויות שלהם 2, שהרי בארצנו לעם היהודי (אור לגויים כאמור) אין בעיות עם שטויות שכאלה: נהוג אצלנו חינוך למדע וכולם יודעים שאבולוציה זו הדרך הנכונה לתאר את התפתחות החי והאדם בכדור הארץ. כל זאת למרות, ואולי בגלל, הדת היהודית שהיא בסופו של דבר המקור לכל השטויות של האמריקאים.

אבל מסתבר שזה לא בדיוק המצב בארץ, וגם אצלנו כדאי לשים לב למה שקורה בנושא של אנשים המתיימרים להיות מדענים ומצד שני להטיף לראיה של העולם כפי שכתוב בספר בראשית: כפי שנכתב בכתבה מה-21 לפברואר בהארץ, המדען הראשי החדש של משרד החינוך הישראלי – ד”ר – גבי אביטל – מצוטט אומר דברים קשים מאוד נגד מוסכמות מדעיות ברורות כמו אבולוציה והתחממות גלובלית, והנה כמה ציטוטים נבחרים:

אם בספרי הלימוד יכתבו באופן מפורש שמוצא האדם מהקוף – ארצה שהתלמידים ייחשפו לדעות אחרות ויתמודדו אתן. יש הרבה אנשים שלא חושבים שתורת האבולוציה היא נכונה”

וגם:

“יש כאלה שעבורם האבולוציה היא דת והם לא מוכנים לשמוע שום דבר אחר. חלק מהחובה שלי, במסגרת תפקידי במשרד החינוך, היא לבדוק את תוכניות הלימודים וספרי הלימוד”

ואפילו:

“כל הסממנים של דת פנאטית נמצאים שם [בארגוני ירוקים] – קנאות והרבה רוע. הירוקים אומרים ש’יישרף העולם – רק שיהיה ירוק’ […] כדור הארץ לא הולך להיות מושמד. הקב”ה הבטיח לנו…וההשפעה של האדם היא זניחה”

נראה שהד”ר הנכבד לאוירונאוטיקה גבי אביטל, אדם דתי לפי הצהרתו, לא מחבב את “מאמיני דת האבולוציה” כהגדרתו, אבל לא ברור מה הבסיס המדעי שהוא עומד עליו בהצהירו “מדע הביולוגיה … יסודותיו עומדים על כרעי תרנגולת”. וזהו האחראי על החינוך למדעים במדינת ישראל. נראה שזה עוד תחום שבו האמריקנזיציה פושה במחוזותינו.

Reblog this post [with Zemanta]
  1. creationism – ה”תיאוריה” הפסבדו-מדעית שהאדם נוצר כי אלוהים ברא אותו[]
  2. ואני אומר אמריקאים פה בהכללה גורפת יתר על המידה – אני מבין שבקנדה המצב יותר טוב[]

Leave a Reply

 

 


%d bloggers like this: