Archive for the ‘science’ Category

אני מאוד סקפטי

כבר כמה זמן שאני מתעדכן (בעיקר בהשפעת אחיי) בדיון המתחולל בארה”ב בקרב “חושבים חופשיים” (שלא לומר, “אתאיסטים” חס וחלילה) על הנושאים של חינוך לחשיבה ביקורתית לעומת חינוך לדת – וכל מה שהולך מסביב ובעיקר אבולוציה נגד בריאתניות1.

עד עכשיו הסתכלתי על זה בצורה מאוד משועשעת – מה חושבים להם האמריקאים האלה עם השטויות שלהם2, שהרי בארצנו לעם היהודי (אור לגויים כאמור) אין בעיות עם שטויות שכאלה: נהוג אצלנו חינוך למדע וכולם יודעים שאבולוציה זו הדרך הנכונה לתאר את התפתחות החי והאדם בכדור הארץ. כל זאת למרות, ואולי בגלל, הדת היהודית שהיא בסופו של דבר המקור לכל השטויות של האמריקאים.

אבל מסתבר שזה לא בדיוק המצב בארץ, וגם אצלנו כדאי לשים לב למה שקורה בנושא של אנשים המתיימרים להיות מדענים ומצד שני להטיף לראיה של העולם כפי שכתוב בספר בראשית: (more…)

  1. creationism – ה”תיאוריה” הפסבדו-מדעית שהאדם נוצר כי אלוהים ברא אותו []
  2. ואני אומר אמריקאים פה בהכללה גורפת יתר על המידה – אני מבין שבקנדה המצב יותר טוב []

מסתבר שליקום יש כיוון

אחת השאלות שמטרידות אנשים שצופים בסדרת הטלוויזיה מסע בן כוכבים (Star Trek) – לפחות אנשים מסוימים, טכניים מאוד – זה למה החלליות שם תמיד פוגשות אחת את השניה כשהן מיושרות על אותו מישור. כמה מחקרים קוסמולוגים חדשים מצביעים על סיבה אפשרית – יתכן שליקום יש כיוון מועדף:

(more…)