כן, אני מצטט את XKCD – תתבעו אותי

הקומיקס הזה של XKCD מתאר בדיוק את הרגשת חוסר האונים שיש לי לפחות פעמיים כל שבוע:
All long help threads should have a sticky globally-editable post at the top saying 'DEAR PEOPLE FROM THE FUTURE: Here's what we've figured out so far ...'

[מוצג כאן ללא אישור המחבר – אני מקווה שלא אכפת לו]

One Response to “כן, אני מצטט את XKCD – תתבעו אותי”

  1. אמיר:

    אתה בסדר, לא אכפת לו: http://xkcd.com/license.html

Leave a Reply

 

 


Spam prevention powered by Akismet