Archive for June 22nd, 2009

כולם אוהבים אפוקליפסה טובה

הנה דבר שצץ לי לאחרונה באוסף רסס – עוד דיון על פיצוץ אוכלוסין. אני לא יכול להתכחש לבעיה שהוא מדבר עליה, וההצגה שלו של הבעיה היא בהחלט מוצלחת (בקצרה: בחידה הידועה על חיידקים/תולעים/יצורים המכפילים את עצמם וממלאים מיכל בשעה, חמש דקות לפני השעה היעודה רק 3% מהשטח מלא – שאר 97% נגמרים בחמש הדקות האחרונות).

גם הפתרון שלו – בקרת אוכלוסין על ידי מניפולציה גנטית של בני אדם – לא מופרח לחלוטין לדעתי. אם כי פתרון שנראה לי הרבה יותר סביר בהתחשב בקהל היעד הוא מלחמה לא קונבנציונאלית עם הרבה מאוד הרוגים אזרחיים. עוד כל מיני אנשים שדיברתי איתם חושבים שזה רעיון טוב – מי בעד אפוקליפסה, לא עכשיו, אולי בעוד 5-10 שנים?


Spam prevention powered by Akismet