Archive for October 29th, 2011

זיהוי ויזואלי ביומטרי בעולם האמיתי

בעקבות דיון שהיה במשרד, פחות או יותר בנושא (“אז מה היה הנושא בדיוק, המאגר הביומטרי של משרד הפנים?” “לא – מה פתאום – סתם דיון כללי בנושא מאגרים ביומטרים של אזרחים במדינה דמוקרטית הכוללים תמונה וטביעות אצבע”), ובניסיון להדגים משהו, הרצתי חיפוש קצר בגוגל – visual identification biometric. לא מצאתי מייד את מה שחיפשתי, אבל כן ראיתי – באחת התוצאות בעמוד הראשון – את המאמר המעניין הבא: Individual animal identification using visual biometrics on deformable coat patterns ( המאמר המקורי זמין להורדה ישר מתוצאות החיפוש של גוגל, אבל הקישור הנ”ל הוא ל-Google Scholar).

הכותרת נשמעת מבטיחה, והנה התקציר הלא מקצועי שלי:

המחקר התמקד בפיתוח תוכנה ואלגוריתמים לזיהוי אמין ואוטומטי של פרטים בודדים בסביבה טבעית וסואנת על ידי השוואתם לתמונות מקור איכותיות שהוכנו מראש. נשמע מוכר למישהו?

(more…)


Spam prevention powered by Akismet