Archive for October 28th, 2011

ה”גבר הישראלי הראשון” וגו’

העיתונות הישראלית בסופ”ש הזה (וכמה ימים לפני וכנראה אחרי) מלאים בסיפור של יובל טופר, תחת הכותרת “הגבר הישראלי הראשון שנכנס להריון” (ראה כתבת התדמית המקיפה של ידיעות אחרונות או לפחות הקישור הזה). אתחיל ואומר שאין לי דבר בעד או נגד הבן-אדם – אני לא שונא אותה או אוהב אותו (בגלל חוסר בשפה העברית בכינויי גוף נטולי מין, ושאינם נתפסים כמבזים כמו “זה”, אני הולך לפתור את הבעיה שלי – זו שאדבר עליה מייד – על ידי זה שאני אשתמש בזכר ונקבה במידה שווה, ובצורה מבלבלת ככל האפשר). ספציפית אין לי שום כוונה שיהיה לי איזה שהוא יחס רגשי ליובל טופר ואני אדיש לחלוטין לאיך אנשים בוחרים להגדיר את עצמם (שום הגדרה עצמית מבחינתי אינה “סטיה חברתית” – או בפראפרזה על מה שידיד שלי אמר, מצידי שיגדיר את עצמו כפודל).

(more…)


Spam prevention powered by Akismet